Select Page

حجاریان:معجزه هزاره سوم رسوب تقویم مسیحیت است

حجاریان:معجزه هزاره سوم رسوب تقویم مسیحیت است
براین باور است که اگر ما ایرانی ها به تاریخ شمس روی نیاوریم در تقویم مسیحیت هضم می شویم وکتاب معجزه سوم دروصف احمدی نژاد را رسوب تقویم مسحیت دانسته است.اما خود ناخواسته به مکتب ایرانی پیوسته و بدون توضیح در این باره که تغییر تقویم چگونه مدنیت می آورد.

به گزارش میدان72, سعید حجاریان که می توان وی را تئوریستین بدبختی اصلاح طلبان دانست برای پایان دادن به  منازعات درون جهان اسلام در سالنامه روزنامه شرق ایده  پردازی کرده است.
آنچه جای تشکر از ایشان است اینکه برای اولین  تلاش کرده است نگاه درون دینی به مسایل داشته باشد و مارکس وبر را  در فهم جهان اسلام دخالت ند اده است. وی به استناد به حدیثی از پیامبر که قبلا توسط شهید مطهری رد شده است است معتقد است هر صد سال یک مهدی در امت من برای تجدد قیام می کند و استناد حدیث را به افرادی زیادی از جمله رهبران وهابیت همچون ابن تیمیه، محمد ابن عبد الوهاب و رشید رضا ارجاع داده است و خواستار حرکت مسلمانان از جاهلیت به سوی مدنیت در آستانه قرن پانزدهم شده است . اما برای حل مساله به راه حلهای شکلی روی آورده است.
براین باور است که اگر ما ایرانی ها به تاریخ شمس روی نیاوریم در تقویم مسیحیت هضم می شویم وکتاب معجزه سوم  دروصف احمدی نژاد را رسوب تقویم مسحیت دانسته است.اما خود ناخواسته به مکتب ایرانی پیوسته و بدون توضیح در این باره که تغییر تقویم چگونه مدنیت می آورد می نویسد:
«به نظر می رسد راه حل برای سامان دادن به مناسک شرعی درنگه داشتن دو ماه ذی الحجه و رمضان است. اگر این دو ماه رانگه داریم باقی تقویم قمری را می توان به شمسی تطبیق داد و ثابت نگه داشت. ما ایرانیان مسلمان شدیم اما عرب نشدیم. این مهم است. می توانیم تقویم هجری شمسی را جا بیندازیم و نوروز را با غدیر ترویج ناییم. غدیر همان اول ماه اول است»
معلوم نیست مشکل داعش وتکفیر که گریبان گیر جهان اسلام است و غدیر - نوروز چگونه حل می شود؟
دوم اینکه تقویم ایران 90 سال است که شمسی است. کار جدید چیست؟
شاید چون اول سال قمری محرم است و امکان شادی نیست ایشان نسخه پیچی برای نوروزسازی کرده است حال انکه اسلام نوروز فعلی ایرانیان را به سمیت می شناسد.
این هنجارشکنی آشکار نتیجه ای جز این ندارد که ورود زود هنگام جریان تجدید نظر طلب به تولید موج جدید نوگرایی دینی و ترویج دین سکولار در سایه غفلت مسئولین فرهنگی دولت صورت گرفته است.تاریخ دو دهه اخیر نشان می دهد جریان تجدید نظر طلب پس از اینکه سالهای دهه 60 را با تشکیک در مفاهیم اساسی انقلاب اسلامی به نظریه سازی پیرامون "نوگرایی دینی" با الهام از نظریه های غربی  و نیز کادرسازی در ارگان هایی همچون مجله "کیهان فرهنگی" ، "حلقه کیان" و "مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری" پرداخته بودند ، با شکل گیری حاکمیت جریان موسوم به اصلاح طلب بر دولت و مجلس در نیمه دهه هفتاد ، زمان را برای ورود به عرصه سیاست و تلاش برای غلبه گفتمان "نوگرایی دینی" (سکولاریزم) بر فضای دینی کشو بسیار مناسب دیدند ودر اثربرخی سوء نیت ها و نیز غفلت برخی از دولت مردان اصلاح طلب با ورود به ارگان های دولتی و استفاده از ظرفیت هایی چون روزنامه ها ، هفته نامه ها و رسانه های فراوان در نیمه های راه ، چنانکه رفت ، فرمان حرکت جریان دوم خرداد را به دست گرفته و با اقدامات خود موجب افول جریان دوم خرداد و رویگردانی ملت از خود شدند.
اینکه چند روز پس از زیر سوال بردن حجاب توسط نماینده اصلاح طلب تازه راه یافته به مجلس،«سعید حجاریان» به عنوان متهم فتنه ۸۸ و تئوریسین اصلاح طلبان فضای موجود را برای هتک حرمت مقدسات مناسب یافته است می تواند نشان ازاتفاقات بزرگتری در آینده پیش رو باشد.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی پارس

بازخوانی خط امام خمینی (ره)
راه سیلی زدن به امریکا

روشنفکران اسلامی همگی با علم و آگاهی باید راه پر فراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه داری و کمونیسم را بپیمایند و تمام آزادیخواهان باید با روشن بینی و روشنگری، راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرتها و قدرتها، خصوصاً امریکا را بر مردم سیلی خورده کشورهای مظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند. من با اطمینان می‌گویم: اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت می‌نشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.

صحیفه امام خمینی - جلد ۲۰ - صفحه ۳۲۶
دیدگاه شما ؟
سرمقاله
آخرین اخبار