Select Page

عکس العمل خودعمارپنداران چه خواهد بود؟

عکس العمل خودعمارپنداران چه خواهد بود؟
آیا خطری بزرگ‌تر از خطر قبلی برای اسلام تشخیص می‌دهند یا اینکه منتظر می‌مانند سران و مرادشان نظیر آقای مصباح و آقاتهرانی و ... چه می‌موضعی می‌گیرند تا بر اساس آن ولایتمداری کنند؟!

مستبین/ عباس مهدوی: خیلی دوست دارم بدانم عکس‌العمل خود عمارپنداران از این به بعد چیست؟

امام خامنه‌ای هرگز علناً به دولت دکتر احمدی‌نژاد نتاخت و هرگز سخنی نفرمود که از آن مخالفت با سیاست‌های اساسی دولت وقت استنباط شود (هرچند بعضاً نسبت به امور جزئی واکنش نشان داده‌اند نظیر طرح باغ‌شهرها) و حتی علناً مسئله‌ی حاکمیت دوگانه را درست در اوج تهمت خانه‌نشینی و در جمع مردم شیراز رد کردند، با این همه دکتر تبدیل به یک منحرف و بزرگ‌ترین خطر از صدر اسلام شد!

حالا که رهبری بدین‌صراحت خط بطلان بر سیاست‌های دولت یازدهم کشیده و علناً نظریات رئیس جمهور را زیر سؤال برده خیلی مایلم بدانم خودعمارپنداران چه می‌کنند؟ 

آیا خطری بزرگ‌تر از خطر قبلی برای اسلام تشخیص می‌دهند یا اینکه منتظر می‌مانند سران و مرادشان نظیر آقای مصباح و آقاتهرانی و ... چه می‌موضعی می‌گیرند تا بر اساس آن ولایتمداری کنند؟!

بازخوانی خط امام خمینی (ره)
اسارت در هواهای پست نفسانی و حیوانی

اگر بخواهید بی‌خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه‌های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.
مردان بزرگ که خدمت های بزرگ برای ملت های خود کرده‌اند اکثر ساده زیست و بی‌علاقه به زخارف دنیا بوده‌اند.
آنها که اسیر هواهای پست نفسانی و حیوانی بوده و هستند برای حفظ یا رسیدن به آن تن به هر ذلت و خواری می‌دهند؛ و در مقابل زور و قدرت های شیطانی خاضع، و نسبت به توده‌های ضعیف ستمکار و زورگو هستند. ولی وارستگان به خلاف آنانند.
با زندگانی اشرافی و مصرفی نمی‌توان ارزش های انسانی – اسلامی را حفظ کرد. امروز هم قشر فعال در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها همان طبقات محروم ساده زیست هستند و در بین آنان از آن وابستگان و دلبستگان به علایق دنیا اثری نمی‌بینید.

صحیفه امام خمینی - جلد ۱۸ - صفحه ۴۷۱
دیدگاه شما ؟
سرمقاله
آخرین اخبار