Select Page

شعار داریم تا شعار

شعار داریم تا شعار
احمدی نژاد یک  نخبه ارتباطات است که با شعار هایش اذهان را به سمت موضوع معطوف می کند، تحلیل او در مورد انتخاب مقطع زمانی شعار هایش بسیار دقیق است ، شعارهایی  که جامعه به آن نیاز دارد تا درجه حرکتش را با گرای آن تنظیم کند تا به مقصد اصلی برسد

مستبین/ هر کاندیدایی با یک یا چند شعار پا به عرضه انتخابات می گذارد که پس از انتخاب شدن مردم عملکرد آنها را با همان شعار ها می سنجند.

شعار سطح توقع عمومی را از افراد تغییر می دهد و این تغییر می تواند آثاری در اداره کشور و حتی اتمسفر جامعه داشته باشد. شعار می تواند باعث حرکت و پویایی در جامعه شود و این آثار بر می گردد به این که آیا این شعار از دل و اخلاص بوده یا از شیره ای که به سر می مالند. قطعا اگر شعاری که از نیتی پاک باشد در دل جامعه رسوخ می کند و می توان آثار آن را دید.

یک مورد قابل مطالعه شعار های دولت مهر و عدالت بود که در آغاز تبلیغات انتخابات دکتر احمدی نژاد با شعار عدالتخواهی پا به عرصه انتخابات گذاشتند که مورد استقبال رهبری قرار گرفت که در اولین دیدار با رییس جمهور منتخب در سال هشتاد و چهار اینگونه فرمودند {یکی از شعارهای این دولت، عدالت است. عدالت یقیناً محور انقلاب بود؛ در این شکی نیست. هیچ دولتی هم از اول نیامده صریحاً بگوید من نمیخواهم طبق عدالت رفتار کنم؛ لیکن من باید از آقای احمدی نژاد تشکر کنم که ایشان کار جدیدی کردند؛ عدالت محوری را به عنوان یک شعار گذاشتند وسط؛ این کار خیلی بزرگی بود. وقتی که ایشان تبلیغات انتخاباتی میکردند، به افراد خانواده‌ ی خودم میگفتم اگر آقای احمدی نژاد رأی هم نیاورد، این خدمت بزرگ را به انقلاب کرد که شعار عدالت محوری را مطرح کرد؛ نگذاشت به فراموشی سپردنِ این شعار بشود یک سنت. این شعار مطرح شد و ذهن‌ها را به خودش متوجه کرد.8/6/84}

احمدی نژاد یک  نخبه ارتباطات است که با شعار هایش اذهان را به سمت موضوع معطوف می کند، تحلیل او در مورد انتخاب مقطع زمانی شعار هایش بسیار دقیق است ، شعارهایی  که جامعه به آن نیاز دارد تا درجه حرکتش را با گرای آن تنظیم کند تا به مقصد اصلی برسد البته احمدی نژاد خودش به تنهایی مبدع این شعار ها نیست بلکه این شعارها همان شعار های انقلاب اسلامی پیامبر است که به زبان سالهای هشتاد و چهار تا نود و چند ترجمه می شود و هوش احمدی نژاد در ترجمه این شعار هاست که مبنایش در فطرت تمام انسان هاست.

انتخاب شعار توسط احمدی نژاد حتی مورد تقلید تحلیل گران انتخابات در ایالات متحده هم قرار می گیرد که از این رو اوباما با شعار ما می توانیم پا به عرصه انتخابات می گذارد شعاری که  در سالهای شهرداری توسط احمدی نژاد برگزیده شد و تا تبلیغات انتخابات سال 84 ادامه داشت و البته بعد از آن از حالت شعاری صرف خارج شد و در عرصه عمل به کار گیری شد.

یکی از دلایلی که  شعارهای دولت مهر و عدالت  به دلها نشست ظهور آنها در سیره عملی این دولت بود که مردم آنها مشاهده کردند و به این باور رسیدند که آنها یک شعار نبوده بلکه برنامه و نیت بوده است

استکبار ستیزی

ساده زیستی

مبارزه با اشرافی گری

مبارزه با فساد

خواستن و توانستن

که بازهم رهبری بزرگوار تمام این موارد را یک به یک می شمارند تا در تاریخ ثبت شود به طور مثال در دوم شهریور سال 87 در جمع هیات دولت اینچنین فرمودند: {خصوصیت و امتیاز دوم که در این دولت هست، شعار و گفتمان کلی این دولت است که منطبق بر شعار و گفتمان امام و منطبق بر شعارها و گفتمانهای انقلاب است؛ این خیلی چیز باارزشی است. این را هیچکس نمیتواند ندیده بگیرد. هر دلبسته‌ی به انقلاب، این را قدر میداند؛ هر کسی که پیشرفت کشور را با هدایت انقلاب و با کارگردانی انقلاب تصور میکند، باید این را قدر بداند. عدالت‌خواهی در این دولت پررنگ شد. شعار عدالت‌خواهی به صورت جدی بر روحیه‌ی مسئولان، دولتمردان و برنامه‌ها، پرتو افکند. استکبارستیزی - که معنای ویژه‌ی انقلابی خودش را دارد - در این دولت تشخص و تمیّز پیدا کرد.}

یا حتی در ادامه باز هم آن سخنرانی اضافه می کنند که {جرأت در مقابله‌ی با فساد. مقابله‌ی با فساد خیلی کار سختی است. یک وقتی بنده گفتم که این اژدهای هفت سرِ فساد را به این آسانی نمیشود قلع و قمع کرد؛ خیلی کار سختی است. نه اینکه حالا بگویم قلع و قمع شده؛ نخیر، الان هم قلع و قمع نشده؛ لیکن جرأت مقابله‌ی با آن هست. خب، وقتی که اجزاء مجموعه، خودشان آلوده‌ی به فساد نباشند، طبعاً جرأتشان بیشتر است. بسیاری از مجموعه‌های قبلی هم حقیقتاً پاکیزه بودند - یعنی آلودگی نداشتند - اما بالاخره جرأت در مقابله‌ی با فساد یک امتیازی است که در شما هست.}

مقام معظم رهبری این تعاریف را نشات گرفته از تفکرات و گفتمان امام و انقلاب اسلامی می دانند که می فرمایند: {گفتمان عمومی دولت (مهر و عدالت) اینهاست؛ زنده‌کردن و بازسازی برخی خصوصیات جوهری انقلاب و منطق امام؛ و مقابله‌ی با کسانی که میخواستند این ارزشها و این مفاهیم اساسی را منسوخ کنند، یا از بین ببرند، یا ادعا میکردند که منسوخ شده و از بین رفته؛ این چیز باارزشی است}

البته رهبری در سخنرانی نوروزی سال  86 دلیل حمایت های خاص خود را اینگونه شرح دادند: { من از دولت حمایت میکنم. از همه‌ی دولتهای بر سر کار و منتخب مردم حمایت کردم، بعد از این هم همین خواهد بود؛ از این دولت هم به طور خاص حمایت میکنم. این حمایت، بی دلیل و بی حساب و کتاب نیست. اولاً جایگاه دولت در نظام جمهوری اسلامی و در نظام سیاسی کشور ما جایگاه بسیار مهمی است، ثانیاً بیشترین مسئولیتها را دولت بر دوش دارد؛ بعد هم این جهتگیری های دینی و این ارزش‌گرایی انقلابی و اسلامی خیلی ارزش دارد. سخت کوشی، تلاش فراوان، ارتباط با مردم، سفرهای استانی، جهتگیری عدالت و زىّ مردمی؛ اینها خیلی قیمت دارد و من قدر این کارها را میدانم. من به خاطر این چیزها از دولت حمایت میکنم. البته این حمایت، حمایت بی حساب و کتاب نیست.}

اما تعاریف رهبری به همین جا ختم نشد و مهر تاییدی را در آخرین دیدار با اعضای دولت را به کارنامه شعار توام با عمل دولت احمدی نژاد زدند .و  این گونه فرمودند که :{ هشت سال کار کردید، تلاش کردید، کارهای خوبی انجام گرفت، تحمل زحمات کار شبانه‌روزی را شماها نشان دادید؛ یعنی دیده شد، احساس شد، همه فهمیدند که رئیس جمهور محترم و همکارانشان در دولت حجم کارشان بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه‌ی دوره‌های دیگر بود و هست؛ این نقطه‌ی برجسته‌ای است که نباید این را نادیده گرفت. همه‌ی کسانی که میخواهند درباره‌ی دولتها، درباره‌ی کابینه‌ها، درباره‌ی رؤسای جمهور قضاوت کنند - چه پیش خودشان، چه در منظر عموم - و نظری بدهند، خوب است به این نکته هم توجه کنند: حجم کار بالا و تلاش خستگی‌ناپذیر و اعراض از آسایشها و آسودگی‌ها و امتیازاتی که معمولاً مسئولان کشورها در دنیا دارند؛ استراحت میکنند، تفریح میروند، امتیاز میگیرند؛ اینها را نخواستن، ندیدن، طلب نکردن، امتیاز بزرگی است که این دولت بحمدالله از این امتیاز برخوردار بود....  این دولت این شعارها را مطرح کرد، برجسته کرد، سر دست گرفت، به آنها افتخار کرد؛ در مجامع جهانی، احساس شرم از انگیزه‌های انقلابی و از اهداف انقلابی و از شیوه‌های انقلابی نکرد؛ این خیلی کار بزرگی بود.

 آنچه که برای خدا کردید، خدای متعال آنها را در نامه‌ی عمل شما ثبت کرده و کرام‌الکاتبین آنها را نگه داشته‌اند و بلاشک به درد شما خواهد خورد. آنچه را که شما عمل کردید، چه حالا بنده و امثال بنده ببینیم، بدانیم و تشکر کنیم، چه نبینیم، ندانیم و تشکر نکنیم.}

بله این شعار ها و اقدامات و عمل دولت مهر و عدالت سطح توقعات مردم، مسئولین، نخبگان و حتی رهبری را بالا برد و این توقع از دولت های بعد دولت احمدی نژاد همیشه با کارنامه او مقایسه خواهد. این توقعات در عمل آن قدر بالا می رود که رهبری برای سال نود پنج  شعار اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل را مطرح می کنند و در نا خودآگاه ذهن افراد سخن رهبری را با بیتی از سعدی مترادف می کند که ( به عمل کار برآید به سخندانی نیست) .

یکی دیگر از ابعاد تحلیلی شعار های احمدی نژاد صداقت در شعار ها بود یعنی اینکه احمدی نژاد وعده اش عملی بود ، زمانش دقیق بود یعنی صد روزش صد روز بود نه سه سال یا حتی هیچوقت احمدی نژاد هرگاه هم در وعده ای ناکام می ماند آن را توجیه نمی کرد مثلا همان سخنرانی  شب عید که از وضع اقتصادی مردم ناراحت بود و نتوانسته بود کاری در خور مرد ایران کرده باشد اما این ناکامی هم ناکامی صد در صد نبود و برای خروج از آن تدابیری هم می اندیشید مثلا برای همان سال پرداخت دو نوبت یارانه در شب عید برای بالا بردن قدرت خرید البته کمکی بدون منت و نه به سبک سبد کالا ، کمکی که عزت انسانی در آن مطرح بود و به سلیقه افراد احترام گذاشته می شد.

بازخوانی خط امام خمینی (ره)
مکتب انسان سازی

قرآن کتاب انسان‌سازی است، مکتب اسلام مکتبِ انسان‌سازی است، انسان به همه ابعاد. نه فقط یک انسان مادی می‌خواهد درست بکند، یک انسان الهی می‌خواهد درست بکند؛ همه ابعاد انسان مورد نظرش هست. در این امور اصلاً سایر قواعد و قوانین که در دنیای ما هست آنطور مسائل طرح نیست. هرکس هر جور می‌خواهد تربیت بشود؛ توی بازار نرود عربده بکشد - این را جلویش را می‌گیرند - توی منزلش هر غلطی می‌خواهد بکند! خلوت را کار ندارد که در خلوت چه کرد. به شما چه! اسلام خلوت و جَلْوَت ندارد. خودت تنها باشی تحت مراقبت هستی، یک نفر همراهت باشد باز همین طور تا آخر.

صحیفه امام خمینی - جلد ۶ - صفحه ۴۳
دیدگاه شما ؟
آخرین اخبار