Select Page

برای رفع شبهات انجام شد

اکران عمومی سوئیفت!

اکران عمومی سوئیفت!
بازدید خبرنگاران رسانه‌های جمعی برای رفع شبهات، از مراحل انتقال پیام در سوئیفت در بانک مرکزی انجام شد.

به گزارش مستبین، امروز خبرنگاران رسانه های جمعی از مراحل انتقال پیام در سوئیفت در بانک مرکزی بازدید کردند.

بانک مرکزی برای رفع شبهات مطرح در مورد فعالیت سوئیفت برنامه بازدید خبرنگاران از سالن سوئیفت و انتقال پیام های این شبکه را در محل بانک مرکزی ترتیب داد.
خبرنگاران و دبیران اقتصادی امروز از سالن سوئیفت بانک مرکزی بازدید می کنند

یعقوبی معاون بین الملل بانک مرکزی پیش از بازدید با حضور در جمع خبرنگاران توضیحاتی را ارائه کرد.

بازخوانی خط امام خمینی (ره)
راه سیلی زدن به امریکا

روشنفکران اسلامی همگی با علم و آگاهی باید راه پر فراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه داری و کمونیسم را بپیمایند و تمام آزادیخواهان باید با روشن بینی و روشنگری، راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرتها و قدرتها، خصوصاً امریکا را بر مردم سیلی خورده کشورهای مظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند. من با اطمینان می‌گویم: اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت می‌نشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.

صحیفه امام خمینی - جلد ۲۰ - صفحه ۳۲۶
دیدگاه شما ؟
آخرین اخبار