Select Page

برای رفع شبهات انجام شد

اکران عمومی سوئیفت!

اکران عمومی سوئیفت!
بازدید خبرنگاران رسانه‌های جمعی برای رفع شبهات، از مراحل انتقال پیام در سوئیفت در بانک مرکزی انجام شد.

به گزارش مستبین، امروز خبرنگاران رسانه های جمعی از مراحل انتقال پیام در سوئیفت در بانک مرکزی بازدید کردند.

بانک مرکزی برای رفع شبهات مطرح در مورد فعالیت سوئیفت برنامه بازدید خبرنگاران از سالن سوئیفت و انتقال پیام های این شبکه را در محل بانک مرکزی ترتیب داد.
خبرنگاران و دبیران اقتصادی امروز از سالن سوئیفت بانک مرکزی بازدید می کنند

یعقوبی معاون بین الملل بانک مرکزی پیش از بازدید با حضور در جمع خبرنگاران توضیحاتی را ارائه کرد.

بازخوانی خط امام خمینی (ره)
اسارت در هواهای پست نفسانی و حیوانی

اگر بخواهید بی‌خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه‌های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.
مردان بزرگ که خدمت های بزرگ برای ملت های خود کرده‌اند اکثر ساده زیست و بی‌علاقه به زخارف دنیا بوده‌اند.
آنها که اسیر هواهای پست نفسانی و حیوانی بوده و هستند برای حفظ یا رسیدن به آن تن به هر ذلت و خواری می‌دهند؛ و در مقابل زور و قدرت های شیطانی خاضع، و نسبت به توده‌های ضعیف ستمکار و زورگو هستند. ولی وارستگان به خلاف آنانند.
با زندگانی اشرافی و مصرفی نمی‌توان ارزش های انسانی – اسلامی را حفظ کرد. امروز هم قشر فعال در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها همان طبقات محروم ساده زیست هستند و در بین آنان از آن وابستگان و دلبستگان به علایق دنیا اثری نمی‌بینید.

صحیفه امام خمینی - جلد ۱۸ - صفحه ۴۷۱
دیدگاه شما ؟
سرمقاله
آخرین اخبار