Select Page

سوئیفت، ساده یا پیچیده؟

سوئیفت، ساده یا پیچیده؟
نمایش بازدید از اتاق سوییفت بانک مرکزی نشان می دهد که سوییفت وصل نشده است! زیرا اگر این ابزار بتواند کار کند، هزاران تاجر و فعال اقتصادی به طور روزمره از آن استفاده می کنند و نیازی به اینگونه نمایشها نیست.

مستبین/ عطا بهرامی: بازدید خبرنگاران از اتاق سوییفت بانک مرکزی را می توان دو گونه تفسیر کرد.

نخست؛

سوییفت وصل شده است و بانک مرکزی با این اقدام شفاف ساز به همه انتقادهای منتقدان سخت گیر پاسخ مستند داد.

دوم؛

نمایش بازدید از اتاق سوییفت بانک مرکزی نشان می دهد که سوییفت وصل نشده است! زیرا اگر این ابزار بتواند کار کند، هزاران تاجر و فعال اقتصادی به طور روزمره از آن استفاده می کنند و نیازی به اینگونه نمایشها نیست. همچنانکه کسی نمی تواند ادعا کند عابربانکهای بانکهای داخلی کار نمی کنند، چون ابطال آن با یک مراجعه ساده و دریافت یا انتقال پول امکانپذیر است، در صورتی که سوئیفت فعال باشد قابل انکار نیست و طبیعتا نیازی هم به نمایش بازدید از بانک مرکزی وجود ندارد.

صاحب این قلم پیشنهاد می کند که به جای بازدید خبرنگاران از ارسال پیام از ایران و معلوم نشدن آمدن پاسخ یا نه، 500 تاجر با هویت مشخص تشریف ببرند در همان اتاق مذکور و انتقاد پول را از صفر تا صد انجام دهند؛ خبرنگاران هم به عنوان شاهد حضور داشته باشند، نتیجه هم به اطلاع مردم برسد. 

بازخوانی خط امام خمینی (ره)
به داد اسلام برسید !

ای سران اسلام، به داد اسلام برسید[گریۀ حضار]. ای علمای نجف، به داد اسلام برسید[گریۀ حضار]. ای علمای قم، به داد اسلام برسید؛ رفت اسلام[گریۀ شدید حضار]. ای ملل اسلام، ای سران ملل اسلام، ای رؤسای جمهور ملل اسلامی، ای سلاطین ملل اسلامی، ای شاه ایران، به داد خودت برس. به داد همۀ ما برسید. ما زیر چکمۀ امریکا برویم، چون ملت ضعیفی هستیم؟! چون دلار نداریم؟! امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیثهاست! با امریکاست. رئیس جمهور امریکا بداند ـ بداند این معنا را ـ که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما. یک همچو ظلمی به دولت اسلامی کرده است، امروز قرآن با او خصم است؛ ملت ایران با او خصم است. دولت امریکا بداند این مطلب را. ضایعش کردند در ایران؛ خراب کردند او را در ایران.

صحیفه امام خمینی - جلد ۱ - صفحه ۴۲۰
دیدگاه شما ؟
آخرین اخبار