Select Page

حجت الاسلام بهمن شریف زاده در گفتگو با مستبین مطرح نمود:

آنچه ممکن است جامعه را به سمت دوقطبی شدن پیش بِبَرَد، مخالفت ها با ورود احمدی نژاد به عرصه انتخابات است

آنچه ممکن است جامعه را به سمت دوقطبی شدن پیش بِبَرَد، مخالفت ها با ورود احمدی نژاد به عرصه انتخابات است
وقتی می دانید که مردم در استان های گوناگون، احمدی نژاد را مکلف به آمدن می کنند و بر این خواسته خود چنان پافشاری می کنند که گویی از احمدی نژاد سلب اختیار می شود.

به گزارش مستبین، سردبیر روزنامه شرق در یادداشتی نوشته "اگر اصلاح‌طلبان بتوانند بررسی کارنامه دولت احمدی‌نژاد را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند دست به کار بزرگی زده‌اند. اینک یکی از راه‌های صیانت از دموکراسی در رهانکردن احمدی‌نژاد معنا می‌یابد، سماجت در پیگیری و مطالبه منابع و منافع ملی که به دست او به یغما رفته است."

از اردیبهشت همین سال 95 گفته شد که برخی برای خلاص کردن دولت از پاسخگویی و ارائه کارنامه به مردم، کوشش خواهند کرد که از کارنامه احمدی نژاد سخن بگویند و فضای رسانه را از این موضوع، پُر کنند؛ اما از آنها می پرسیم که ماه های آخر هر دولتی، وقت ارائه کارنامه از سوی دولت پیش است یا دولت وقت؟ وقت پرسش از دولت پیش است یا دولت وقت؟ ما نمی گوییم کارنامه دولت ها بررسی نشود، کارنامه همه دولت ها از آغاز انقلاب تا کنون را در مراکزعلمی بررسی کنید و به اطلاع مردم برسانید؛ اما در واپسین ماه های دولت روحانی، وقت پرسش از دولت احمدی نژاد و اصلاحات و رفسنجانی و موسوی و رجایی و بازرگان و حتی دولت های زمان طاغوت است یا وقت پرسش از دولت وقت؟ ببینید حتی اگر همچون سردبیر روزنامه شرق بیندیشیم و بگوییم منابع و منافع ملی به دست فلان دولت به یغما رفته است، آیا اکنون باید از عملکرد کدام دولت پرسید؟ کاش جناب سردبیر برای استمرار دموکراسی از زمان گذشته خارج شود و در زمان حال حرکت کند. این درست است که گفته اند "گذشته چراغ راه آینده است" اما به شرط آنکه در گذشته نمانیم و از پرداختن به حال نگریزیم. اکنون سردبیران محترم رسانه های اصلاح طلب هرچه از کارنامه جناب روحانی می دانند و می توانند، بنویسند. بی شک مردم با توجه به وضعیت معاش خویش و در مقایسه با دوره جناب احمدی نژاد، داوری خواهند کرد.

در همین رابطه با حجت الاسلام بهمن شریف زاده به گفتگو نشستیم.

متن این گفتگو را در ادامه مطالعه می کنید:

مستبین: به نظر شما حضور احمدی نژاد در انتخابات 96 به عنوان کاندیدا مفید است؟

با توجه به اذعان بسیاری از حامیان اهل قلم جناب روحانی که می گویند محبوبیت ایشان به شدت کاهش یافته و با توجه به عدم اِقبال همیشگی مردم به شخصیت هایی همچون جناب قالیباف از یکسو، و استقبال های قابل توجه مردم به جناب احمدی نژاد در استان های گوناگون کشور از سوی دیگر، همچنین در شرایط بحران کنونی منطقه که اغلب کشورهای همسایه در طرح تجزیه استکبار رو به تجزیه دارند، حضور احمدی نژاد از نظر بنده، عامل شور مردمی و در نتیجه تحکیم امنیت ملی خواهد شد. اگر احمدی نژاد بیاید، مردم حضوری پرشور خواهند داشت و این سبب نومیدی استکبار و کاهش طمع او به ایران خواهد شد. بنابراین از همه جریان های سیاسی تقاضا می کنم با صَرف نظر از امیال جناح خویش، فقط به استدلال ساده بنده بیندیشند و اگر مغالطه ای در آن یافتند، بنده و خیل قابل توجهی از هواداران احمدی نژاد را با منطق خویش، بصیرت بخشند. 

مستبین: مدیر مسئول روزنامه کیهان در مصاحبه ای احمدی نژاد و روحانی را بسیار خطرناک دانسته و گفته: "ما به وظیفه عمل می‌کنیم و نیازی نیست بین دو گزینه پر خطر انتخاب کنیم." خطر مورد نظر او از نگاه شما چیست؟

از خود ایشان باید پرسید. اما کسی که آمدنش به عرصه انتخابات، شورآفرین باشد، امنیت کشور را دربرابر خطر دشمنان، تحکیم می کند. به اعتقاد بنده آمدن احمدی نژاد، امنیت کشور را در اندازه تضمین، تحکیم می کند. دشمنان ایران، با طرح های چند ده ساله خویش در صدد تجزیه همه کشورهای منطقه و به ویژه ایران بوده اند. نقشه تجزیه را هم اکنون می توانید با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت، به دست آورید. طرح تجزیه در سرزمین های مجاور ما با اصرارِ استکبار تعقیب می شود و تنها راه دفع این خطر، بودن مردم در صحنه است. آنچه استکبار دربرابرش همیشه عاجز و ناتوان بوده و هیچوقت راهی برای پیروزی و غلبه برآن نیافته، مردم و عزم ایشان است. اگر مردم احمدی نژاد را دوست داشته باشند که دارند و اگر خواهان حضور او در انتخابات باشند که هستند، پس حضور او، شورآفرین و تضمین کننده امنیت ملی خواهد بود. آیا این همان خطری است که مدیر کیهان از آن یاد می کند؟

مستبین: برخی از خطر دوقطبی شدن جامعه با ورود احمدی نژاد به عرصه انتخابات، سخن می گویند تا آنجا که اخیرا نظر خود را منطبق بر نظر مقام معظم رهبری اعلام کرده اند. به نظر شما ممکن است با ورود احمدی نژاد، فضای جامعه شبیه فضای سال 88 شود؟

اگر به مفهوم دوقطبی شدن توجه کنیم، خواهیم دید که این احتمال، نزدیک به صفر است. منظور از دوقطبی شدن جامعه، پیدایش دو نگاه در جامعه نیست؛ چرا که همیشه در جامعه بیشتر از دو نگاه وجود داشته و دارد. دو قطبی، آنگاه پدید می آید که نگاه ها به صف بندی در جامعه فرابخوانند. آنچه در سال 88 رُخ داد، یک اختلاف نگاه صِرف نبود، بلکه صف بندی بخشی از حامیان یک کاندیدا دربرابر دیگران بود که به آشوب و درگیری و ناامنی انجامید؛ اما ورود احمدی نژاد به عرصه انتخابات نه تنها به صف بندی نمی انجامد که سدی محکم دربرابر صف بندی های محتمل خواهد شد. اگر احمدی نژاد به عرصه انتخابات بیاید و در معرَض رأی مردم قراربگیرد، دو نتیجه قابل فرض است. فرض نخست این است که پیروز شده و از جناب روحانی پیش افتد. در اینصورت انگیزه ای برای صف بندی از سوی او و رقیبش وجود ندارد زیرا در این فرض، او که پیروز شده است، پس برای به دست آوردن چه چیزی باید صف آرایی کند. رقیب او هم نمی تواند دربرابر او صف آرایی کند؛ چرا که بهانه ای همچون تقلب قابل فرض نیست تا با تکیه بر آن، صف آرایی انجام شود. سازوکار انتخابات و صندوق آراء که یکسره در دست دولت وقت که ظاهرا رقیب او است، می باشد و دولت هم که خود را متهم به تقلب برعلیه خود و به نفع رقیبش نمی کند. اما با فرض دوم که احمدی نژاد رأی نیاورد و از رقیبش شکست بخورد، نیز امکان دوقطبی شدن وجود ندارد؛ زیرا احمدی نژاد کسی نیست که فریاد تقلب سرداده و هوادارانش را به صف آرایی فراخواند. او در انتخابات سال 92 به خوبی نشان داد که وقتی جناب مشایی را از حضور درعرصه انتخاب شدن، محروم کردند، مردم و هوادارانش را به آرامش و حضور در پای صندوق های رأی دعوت کرد و کلمه ای در تحریک افکار عمومی به زبان نیاورد تا آنجا که من تصور نمی کنم جامعه ما تسلیمی همچون تسلیم احمدی نژآد به خود دیده باشد وهم از این رواست که گمان نمی کنم که این احتمال حتی به مخیله جریان های مخالف احمدی نژاد هم، خطور کرده باشد. با این تحلیل ساده باید از کسانی که احتمال دوقطبی شدن جامعه را مطرح می کنند، پرسید که چرا و چگونه چنین احتمالی به مخیله شما خطور کرده است؟ و وقتی چنین احتمالی نزدیک به صفر است، چگونه می توان آن را به عالم و مدیرهوشمندی مثل رهبرفرزانه انقلاب دام ظله نسبت داد. 

 مستبین: پس به نظر شما علت طرح چنین سخنی چیست؟

پاسخ این پرسش را باید از گوینگان آن جویا شد؛ اما آنقدر که بنده رَصَد کردم از آغاز سال 95 تاکتیک های گوناگونی از مجاری گوناگون به کار بسته شده است تا احتمال ورود احمدی نژاد به انتخابات 96 منتفی شود. به نظر بنده این هم می تواند یکی از آنها باشد. تاکتیکی که قدرت تحریک مراکز امنیتی را نسبت به هواداران احمدی نژاد دارد. یعنی توان امنیتی کردن فضای جامعه را دارد، به ویژه وقتی انتسابِ بی مَدرَکی هم در کار باشد. یادم هست آن زمان که مهندس مشایی از ورود به عرصه انتخابات محروم شد، برخی افراد خاص با من تماس گرفتند و گفتند که ما شما را فردی ولایتمدار می دانیم که با هر تحرکی که جامعه را آشفته کند، مخالفت می کنی، بنده هم گفتم بدون شک غیر از این نیست. اکنون به سازندگان و منتشر کنندگان این سخن می گویم : آنچه ممکن است جامعه را به سمت دوقطبی شدن پیش بِبَرَد، مخالفت های شما با ورود احمدی نژاد  به عرصه انتخابات است به ویژه وقتی می دانید که مردم در استان های گوناگون، احمدی نژاد را مکلف به آمدن می کنند و بر این خواسته خود چنان پافشاری می کنند که گویی از احمدی نژاد سلب اختیار می شود. بسیاری از آنها به احمدی نژاد می گویند که آمدن یا نیامدن تو به اختیار خودت نیست؛ زیرا مردم تو را می خواهند و به عرصه می آورند و احمدی نژاد هم برای گریز از تنگنای این تکلیف مکرر، آنها را مثل همیشه به آینده روشن در پرتو خورشید درخشان هستی نوید می دهد و از خود، منصرف می سازد. احمدی نژاد تا کنون وعده آمدن به کسی نداده است و پیوسته بر عدم عزم خویش برای آمدن تصریح کرده است. اما بنده همینجا به دوست و برادر خودم جناب دکتر احمدی نژاد می گویم که آیا شمول و اطلاق گفتار تجسم عدالت حق، امیرمؤمنان علی(ع) که فرمود :  «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اللّه على العلماء ألاّ یُقارّوا على كِظّةِ ظالم و لا سَغَبِ مظلوم لألقَیتُ حَبلَها على غارِبها...» " اگر اجتماع مردم به دور من نبود و اگر به خاطر اعلام یارى مردم، حجّت بر من تمام نمى‏شد و اگر خداوند از علما پیمان نگرفته بود كه بر پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمدیده آرام نگیرند، من ریسمان و افسار حكومت را بر كوهان آن مى‏انداختم..." شما را مکلف به یاری رهبر فرزانه انقلاب برای مقابله با چپاولگرانی که توسط برخی دولتمردان، ذخیره انقلاب هم خوانده می شوند، نمی سازد؟ آخر چه کسی را انگیزه، همت و شجاعت مقابله با حقوق ها و املاک و دیگر ناگفته های نجومی هست؟ آقای احمدی نژاد! مردم درباره همه مسؤولان داوری های خود را کرده اند که به شما پناه آورده اند، تأکید می کنم که به شما پناه آورده اند. هیچکس حق ندارد مردم را مأیوس کند و از شور و حرارت انتخابات بکاهد. هیچکس حق ندارد مردم را از خواسته هایشان بازدارد و مردم را از شما محروم سازد. ما نمی خواهیم افرادی با سخنان و عملکردشان، انقلاب و سرزمین پاک و شهیدپرورمان را به خطر بیندازند. ما نمی خواهیم به سرنوشت همسایگان خود مبتلا شویم. ما سرزمین خود را یکپارچه، یکدست، قدرتمند، اَمن و بهره مند می خواهیم. ما انتخاباتی پرشکوه تر از همیشه می خواهیم.

بازخوانی خط امام خمینی (ره)
اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم

انقلاب ما متکی به معنویات و خداست و آنهایی که با ما موافقند کسانی هستند که با خط توحیدی موافقند. ما باید خط معنویتی را که برای آن انقلاب کردیم فراموش نکنیم؛ همان خط معنویتی که با تمام بی‌عرضگی‌هایی که در تبلیغ نمودیم، باز مردم دنیا متوجه انقلابمان شدند. و این خط معنویت است که زورگویان با آن مخالفند.
متوجه باشید که در هر جا زورمندان و دولت ها با ما مخالف باشند، ملت ها با ما موافقند. باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود، نه دولت ها؛ زیرا مردم و توده‌ها با حق موافقند؛ چون زیر بار ستم بوده‌اند و نمی‌خواهند تحت سلطه امریکا و شوروی باشند.
اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کاری کنیم که مردم خودشان حکومت را به دست گیرند تا مردم به اصطلاح طبقه سه روی کار بیایند.
تنها در سفرهای غیر رسمی است که درست می‌توانید با مردم عادی کوچه و بازار تماس بگیرید و آنها را روشن کنید. بودن شما، که یال و کوپال ندارید، در میان مردم، هم جالبتر است و هم شما بهتر می‌توانید تبلیغ کنید. امروز مملکت مال خودتان است و امیدوارم با همت یکدیگر، محفوظ بماند.

صحیفه امام خمینی - جلد ۱۵ - صفحه ۳۰۷
دیدگاه شما ؟
آخرین اخبار