Select Page

برای اقای شریعتمداری

برای اقای شریعتمداری

از جناب حسین شریعتمداریِ کیهان تشکر میکنم که از هر فرصتی استفاده کرده و علیه احمدی نژاد مظلومی که هیچ تریبون رسمی برای دفاع در اختیارش نمیگذارند سخن میکند و او را آدم بد ماجرا می نامد.

جنابشان آنقدر در بین مردم منفور است که هرکه را مورد نوازش قرار دهد، حتی بدترین آدمها، آن فرد به چهره ی محبوب مردم تبدیل می شود؛ چه برسد به اسطوره ی مردمداری ایران زمین و محبوب قلبهای دهها میلیون آزاده ی ایران و جهان،دکتر محمود احمدی نژاد.

پ.ن:قصد تشکر از این آقا را نداشتم ،ولی وقتی این درجه از نامردی اش را دیدم که هفت سال بی وقته آن مرد را می کوبد و حتی یک بار هم به خصوص در این سه سال با خود فکر نکرده که برای حفظ ظاهر هم که شده در نبردی که یک طرف میدان آن غایب است خود را پیروز ماجرا نداند و بدون حضور رقیب به میدان نرود مصمم شدم از ایشان سپاسگزاری کنم تا خدای ناکرده فکر نکند این همه مجاهدتهایش برای افشای انحرافات احمدی نژاد و علاقه مندان او هدر رفته، نه حاجی شما همچنان بکوب، تلاش های شما رویش های جدید جبهه ی حق را موجب خواهد شد.

بازخوانی خط امام خمینی (ره)
در طول تاریخ، چنین فرصتی برای هیچ کشوری پیدا نشده است

امروز مسئولیت روحانیت و کسانی که در این لباس مقدس هستند، مسئولیتی‌ است که در طول تاریخ بر عهده روحانیت نبوده است. در طول تاریخ از صدر اسلام تاکنون جمعیت های روحانیت اینطور حجتی که بر آنها امروز تمام است، حجت بر آنها تمام نبوده است. در طول تاریخ یک همچو فرصتی برای هیچ کشوری پیدا نشده است؛ و اسلام به دست شما سپرده شده است و از شما می‌خواهند حفظش را، به دست این ملت سپرده شده است و از این ملت می‌خواهند حفظش را. شما در ارشادات، در توجه نداشتن به زرق و برق دنیا مهم توجه قلبی است. داشتن مال، داشتن خانه، داشتن چیز، اینش مهم نیست. مهم این است که قلب انسان را، قلب انسان را اینها تسخیر کنند. اینکه مال اندوزی و ثروت اندوزی مذموم است برای این است که این مال اندوزی و ثروت اندوزی و امثال اینها و زرق و برق دنیا دل انسان را می‌کشاند به طرف غیرخدا و از آن ضیافتهای خدا محروم می‌کند. بخواهید دعوت خدا را به ضیافت اجابت کنید و وارد بشوید در ضیافة الله بدون اینکه قلبهای خودتان را از این دنیا منسلخ کنید امکان ندارد. اولیای خدا آن چیزی که پیششان مهم بود تهذیب نفس بود و دل کندن از غیرخدا و توجه به خدا.

صحیفه امام خمینی - جلد ۱۷ - صفحات ۴۸۹ تا ۴۹۹
دیدگاه شما ؟
آخرین اخبار