Select Page

  • برگزیده
رهبر معظم انقلاب در ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین:
انتفاضه سوم شکستی دیگر بر رژیم غاصب صهیونیستی تحمیل خواهد کرد

حضرت آیت الله خامنه‌ای انتفاضه کنونی در سرزمین‌های اشغالی را که برای سومین بار آغاز شده است، مظلوم‌تر از دو انتفاضه قبل، اما حرکتی درخشان و پر امید ارزیابی کردند و گفتند: به‌اذن‌الله خواهید دید که این ...

ویژه
گفتگو
عبدالرضا داوری در گفتگو با مستبین مطرح نمود:
توصیه رهبری، پیام سربسته ای به روحانی بود/ احمدی نژاد حصر نامرئی شده/ سیاست کلان نظام، صحنه سیاست ایران بدون عدالتخواهان است/ هواداران دکتر احمدی نژاد، ایثارگرانه رفتار کردند/ سخن گفتن از "پلن بی" یک خطای راهبردی است

مصلحت نبودن کاندیداتوری دکتر احمدی نژاد بیش از آنکه خود دکتر احمدی نژاد یا حامیان ایشان باشد، شخص حسن روحانی است چون دکتر احمدی نژاد در همان ...

آخرین اخبار